Znajdź Nas

  Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail: rafal@bohdanowicz.expert. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

  1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest: V.C.C Rafał Bohdanowicz z siedzibą 00-138 Warszawa, Ptasia 2, PL, NIP: 5261449730, e-mail: rafal@bohdanowicz.expert .

  2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych.

  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda.

  4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat.

  5. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu realizacji zleceń oraz umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

  6. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu.

  7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

  aaa

  Zadzwoń teraz